פעילות חברתית

מבחר הפעילויות החברתיות שלנו

הפעילות החברתית היא החלק שמרכז תחתיו את הלמידה הבלתי פורמלית.  זו הדרך שלנו להעביר תכנים ולהכיל תהליכים מקדמים בצורה חווייתית, מושכת, אטרקטיבית הנכנסת אל הלב.

הריכוז החברתי מלווה בנושא שנתי בהלימה ללמידה העיונית בביה"ס.

מטרות הריכוז החברתי:

          מוקד הפרט

א.       לפתח את אישיותו של התלמיד, את כישרונותיו ואת תחומי התעניינותו ולאפשר לו לבטא את הייחודי שבו ולמצות את יכולתו.

ב.       לעורר את מודעות התלמיד ואת רגישותו לצורכי החברה ולפתח בו אכפתיות ונכונות לקחת אחריות ולפעול בהתאם.

ג.       לפתח יכולות ומיומנויות חברתיות של התלמיד לקידום תהליכי הסתגלות מושכלים ולהגברת תחושת השייכות, המעורבות והאחריות לקבוצה ולקהילה שהוא חי בה.

ד.       לסייע לתלמיד לגבש לעצמו סולם ערכים שיאפשר לו לקבל הכרעות במגוון מצבי חיים ויתרום לצמיחתו החברתית-מוסרית.

מוקד הקהילה והחברה

א.       לטפח חיי חברה וקהילה בבית הספר, מעורבות חברתית ומנהיגות ייצוגית של חברת התלמידים.

ב.       לטפח שייכות ואחריות הדדית בין באי בית הספר.

ג.       לקדם הפנמת ערכים ונורמות ההולמים את אורח החיים בחברה דמוקרטית ולהכשיר לאזרחות פעילה בבית הספר, בקהילה ובחברה.

ד.       לעודד יזמה, מעורבות חברתית, התנדבות ותרומה לקהילה ולחנך לנטילת אחריות במילוי משימות ותפקידים חברתיים.

ה.       לחנך לסולידריות ולרגישות לצדק חברתי המושתתים על כבוד האדם ועל מימוש זכויותיו.

מסגרות הפעולה של החינוך החברתי

הריכוז כולל הפעלות ותוכניות פנימיות, טיולים ומחנות, הרצאות ומדרשיות.

  • טקסים, אירועים על פני לוח השנה

באורח החיים הבית-ספרי משולבים חגים, מועדים וטקסים הנותנים ביטוי ל"אני מאמין" החינוכי-ערכי-תרבותי של בית הספר והם שיאים בשגרת החיים בבית הספר.

אירועים אלה מזמנים הזדמנויות חשובות ליזמות ולגילוי כישרונות של תלמידים, והם מאפשרים נתינת במה ליחיד ולקבוצות שלעתים אינם באים כלל לידי ביטוי.
באירועים אלה אנו מבטאים  מסורות תרבותיות מגוונות, ונכללים גם ערבי כיתה, ערבי הורים ותלמידים, חוגים, סיורים לימודיים, ימי עיון, סמינרים, חידונים, מבצעים מיוחדים ועוד.

  • טיולים וסיוריםסיורים במרחבי נוף שונים מחזקים את הקשר של התלמיד לנופי המולדת ולמורשת ההיסטורית ותורמים לטיפוח הזהות האישית והחברתית.
  • הרצאות ומדרשיות: טיפוח הפן הרוחני החושב של התלמידים באמצעות חשיפה למגוון מרצים מתחומים ומסגנונות שונים, הן המהלך ימי הלמודים והן בחופשה.

מהלך ימי הלימודים ישמשו ההרצאות לליווי נושאים העומדים על סדר היום, חגים ומועדים, נושאים בוערים וסוגיות רלוונטיות לדורנו.
המדרשיות המתקיימות לאחר שעות הלימודים ובחופשים מאפשרות לתלמידים להשתתף מתוך בחירה ולשמור על קשר רציף עם המוסד אף בימי החופשה.

  • הפעלות, משחקים ותהליכים חברתיים

הפעלות בשיתוף תלמידים מהקהל, תחרויות ותרגילים בעבודת צוות, גיבוש כיתתי ובית ספרי, תוך חוויות משותפות.

  • הרקדות וערבי שירה

גיבוש חברתי סביב מוזיקה המחברת לבבות. ומתן אופציה לתלמידות להפגין כישורים.